Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

https://straz.lomianki.pl/osp/przetargi/9398,Dostawa-fabrycznie-nowego-sredniego-samochodu-ratowniczo-gasniczego-z-napedem-4x.html
2023-09-22, 06:25

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach".

 

Opcje strony