Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

Aktualnie znajdujesz się na:

Historia
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łomiankach

Nasza historia sięga 1923 roku, kiedy to w liczącej około 500 mieszkańców wsi Łomianki powołano Ochotniczą Straż Pożarną. Do pierwszego zarządu wybrani zostali:
I naczelnik – Antoni Bogdański
II naczelnik – Władysław Kowalski
Gospodarz – Feliks Bentyn
Sekretarz – Stanisław Galanter
Porucznik – Stanisław Matuszewski
Porucznik – Jerzy Sotomski
D-ca plutonu – Feliks Przytuła
Członkowie – Stanisław Żeromski, Antoni Dąbrowski

 

OSP stopniowo wyposażano w sprzęt gaśniczy: ręczną pompę dwutłokową z parcianymi wężami, 2 beczkowozy przystosowane do zaprzęgu konnego, 3 drabiny drewniane, bosaki, tłumice. Wyposażenie osobiste strażaków stanowiły ubrania drelichowe, hełm metalowy oraz parciane pasy bezpieczeństwa z toporkiem. Z biegiem czasu przy gospodarstwie naczelnika-druha Antoniego Bogdańskiego wybudowano drewnianą strażnicę, gdzie odbywały się zbiórki, a także przechowywano sprzęt.
W kolejnych latach nasza jednostka prężnie się rozwijała. W 1928 roku liczba członków wzrosła do 23, a w latach 1930-1934 mieliśmy orkiestrę dętą, która brała udział w uroczystościach strażackich i kościelnych.
Wybuch II wojny światowej i lata okupacji zmieniły charakter działalności OSP – część członków brała udział w ruchu oporu, w zgrupowaniu „Kampinos”.
Okres powojenny, kiedy władze terenowe miały siedzibę w Młocinach i były zajęte odbudową kraju, nie sprzyjał działalności jednostki. Dopiero przeniesienie Rady Narodowej do Łomianek spowodowało odbudowanie i rozwój OSP.

 

Na przełomie 1955 i 1956 roku zorganizowano zebranie mieszkańców, na którym wybrano władze w OSP w składzie:
Komendant – Krzysztof Cichocki
Zastępca – Feliks Przytuła
Gospodarz – Władysław Szczotka
Sekretarz – Jerzy Tonderski
Skarbnik – Bronisław Leszczyński.
Straż liczyła 12 członków.

Odzyskano przedwojenny sprzęt przeciwpożarowy, jednak wymagał on remontu oraz konserwacji, tak jak i strażnica. W lipcu 1956 roku zakupiono nowoczesną syrenę alarmową, którą zamontowano na słupie tuż przy remizie.
Akcje odbywały się z użyciem koni, dostarczanych przez gospodarzy.
Organizowane zabawy czy loterie fantowe były środkiem dochodu, dzięki któremu można było zakupić m.in. radioodbiornik wraz z płytą gramofonową, ubrania galowe, czy przeznaczyć środki na sprzęt.

 

W październiku 1956 roku liczba członków OSP wynosiła już 43 osoby.
Po przekazaniu uchwałą Rady Narodowej placu przy ul. Wiejskiej na potrzeby straży przystąpiono do budowy murowanej strażnicy.
W latach 1957 – 1958 nawiązano ścisłą współpracę z komendą straży pożarnej w Warszawie.
Dzięki jej komendantowi, pułkownikowi Z. Jaroszowi, otrzymaliśmy wiele sprzętu przeciwpożarowego w tym m.in. samochód gaśniczy „Star 20”, motopompę M – 800, różnego rodzaju drabiny, duże ilości węży, ubrań brezentowych, hełmów itp.
Szkolenia naszych strażaków odbywały się w jednostkach zawodowej straży pożarnej w oddziale VI (obecnie JRG 6) w Warszawie, której ówczesny komendant kpt. A. Górski i ogniomistrz K. Chrobot w sposób szczególny czuwali nad wyszkoleniem.
W 1960 r. powstały młodzieżowe drużyny pożarnicze: męskie i żeńskie.

 

W 1966 r. wybudowano drugi garaż, rozpoczęto też starania o rozbudowę strażnicy o świetlicę i część sanitarną. 2 lata później zdezelowany „Star 20” został zastąpiony przez nowszego „Stara 25” a w 1970 r. dostaliśmy jeszcze gaśniczego „Żuka”. Za działalność społeczną w straży oraz ratowanie ludzi i mienia z groźnych pożarów, nasi strażacy byli odznaczeni i wybierani do władz rad narodowych.
W latach 1971 – 1972 w czynie społecznym zostały postawione mury świetlicy.
Po zmianie władz nastały ciężkie czasy dla straży – budowa została wstrzymana na kilka lat i dopiero pod koniec lat 80. ukończono strażnicę i trzy garaże wraz z dostawioną częścią przeznaczoną pod Gminny Dom Kultury.
Na przestrzeni lat nasza jednostka brała udział w wielu głośnych akcjach, takich jak gaszeniu „Domu Dziecka” przy ul. Brackiej w Warszawie, „Domu Słowa Polskiego” oraz dużych obszarów leśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

 

W latach 1984 – 1987 za sprawa Komendanta Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim
otrzymaliśmy dwa fabrycznie nowe samochody gaśnicze „Star 200” (GBM) i „Star 244” (GBA), które dzięki dbałości naszych konserwatorów i członków OSP pozostały przez ponad 30 lat w podziale bojowym, a od 2003 roku (Star 200) i 2009 roku (Star 244) służyły w jednostce z Dziekanowa Polskiego. Obydwa auta zostały sprzedane prywatnemu nabywcy w 2019 roku.
Wysoki poziom wyszkolenia i dobre wyposażenie sprawiło, że nasi strażacy byli coraz częściej wzywani do zabezpieczania uroczystości państwowych, świąt, wizyt Papieża w Warszawie oraz wspierania stołecznego oddziału VI PSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
W 1992 roku zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, nasza jednostka została zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

 

W 1995 r. OSP w Łomiankach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Obszar chroniony stawiał przed nami od zawsze duże wyzwania i przynosił sporą ilość interwencji, czego dowodem są statystyki wyjazdów. Niejednokrotnie zajmowaliśmy pierwsze miejsce w końcoworocznych zestawieniach dotyczących interwencji, także regularnie plasując się w TOP10 najbardziej mobilnych jednostek na terenie województwa mazowieckiego.

 

Różnorodność interwencji i ich ilość sprawiła, że działalność OSP w Łomiankach i zaangażowanie druhów w rozwój stało się coraz bardziej dostrzegalna przez mieszkańców i docenianie przez władze naszego miasta i gminy. Sprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia traktowane są poważnie, czego wyrazem jest regularna wymiana floty samochodów od początku lat dwutysięcznych. Dzięki wsparciu wielu podmiotów i aktywności druhów udało się pozyskać takie pojazdy jak ciężki samochód gaśniczy „Tatra” (GCBA) w 1999 roku, samochód marki „Polonez” (SLOp), którego zastąpił w 2006 roku Opel Astra, oraz fabrycznie nowy samochód ratownictwa technicznego „Mitsubishi” (SRt) z 2003 roku.

 

Na przełomie 2008/2009 roku nasza jednostka została wyposażona w fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN TGM 13.280 z zabudową wykonaną przez firmę PHU Stolarczyk. Kilka miesięcy później, w kwietniu 2009 roku decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej do OSP Łomianki została przekazana drabina mechaniczna (SD 30) na podwoziu Jelcz.
Tatra, która służyła nam 17 lat, została przekazana w 2016 roku do sąsiedniej jednostki OSP Dziekanów Polski. Pożarnicze losy tego pojazdu zakończyły się w 2019 roku, kiedy to została sprzedana prywatnemu nabywcy.
Wraz z oddaniem naszego jedynego ciężkiego samochodu gaśniczego w 2016 roku, w bramach łomiankowskiej remizy zawitał kolejny fabrycznie nowy pojazd – Scania, której karosażu podjęła się firma WISS.

 

Już rok później, bo w 2017 r. została podjęta inicjatywa pozyskania ze Szwajcarii używanej, ale w bardzo dobrym stanie 30-metrowej drabiny mechanicznej. Autodrabina po kilku drobnych modyfikacjach została włączona do podziału, a Jelcz został sprzedany osobie prywatnej, tym samym kończąc swoją długą strażacką przygodę.
Z powodu złego stanu technicznego wysłużonych już pojazdów marki Star w OSP Dziekanów Polski i związanym z tą sytuacją osłabieniem gotowości bojowej tej jednostki w 2018 roku przekazano im pojazd Mitsubishi, który służył nam 15 lat. 2020 to rok w którym w naszych garażach pojawiły się 2 fabrycznie nowe samochody. Na początku roku został zakupiony Volkswagen Amarok, który w roli SLRr zastąpił Nissana Terano przejętego z resortu w 2013 r. Naszego starego SLRr odsprzedaliśmy jednostce OSP z Brąswałdu. Nasi druhowie nie spoczęli na laurach i już w grudniu z dobrze nam znanej fabryki w Bielsku-Białej wyjechała do nas Scania P360 GBA 3/27 na miejskim podwoziu. Zabudowa wykonana przez WISS została przystosowana do działań w 1 rzucie w zdarzeniach na terenie zurbanizowanym.

Posiadanie dużej floty samochodów i doskwierające problemy z obsadą w newralgicznych godzinach spowodowało zatrudnienie kierowców-konserwatorów, jednak później etaty zostały zlikwidowane. Na ten moment działamy w 100% na zasadzie wolontariatu. Pomimo tego wytworzenie pozytywnej atmosfery w jednostce i wyposażenie strażnicy w część socjalno-rekreacyjną doprowadziło do sytuacji, w której druhowie chętnie spędzają swój wolny czas spotykając się na kawę, grę na konsoli, w ping-ponga lub równie popularne u nas planszówki. Efektem tego wielokrotnie wyjeżdżaliśmy do zdarzeń pełną obsadą nawet w ciągu minuty od wezwania.

Oprócz typowo operacyjnej części działalności OSP, nasza jednostka niejednokrotnie pojawiała się w produkcjach filmowych i reklamach. Nasi druhowie, sprzęt i samochody bojowe brały udział w realizacji takich seriali jak „Ukryta prawda”, „Strażacy”, „Ojciec Mateusz”, „Malanowski i partnerzy”,„Barwy Szczęścia” czy „Samo Życie”. Pojawialiśmy się również na billboardach znanych napojów, organizatora loterii pieniężnych i w spotach reklamowych leków przeciwbólowych. Nasi strażacy udzielali wywiadów stacjom informacyjnym Polsat News i TVN24. Napisaliśmy także dużą ilość artykułów, które pojawiały się zarówno w prasie lokalnej, jak i o zasięgu ogólnopolskim („Przegląd Pożarniczy”, „Strażak”, „Samochody specjalne”).
W jednostce funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, której zbiórki szkoleniowe odbywają się regularnie i niezmiennie od lat, co piątek o godzinie 17. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży z Łomianek i okolic.
 

Aktualnie mamy 37 członków czynnych w tym 33 biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto 8 członków wspierających i honorowych.
Wyposażenie jednostki na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco:
669[M]50 GBA 2,5/25 MAN TGM 13.280/Stolarczyk
669[M]51 GCBA 5/32 Scania P410/WISS
669[M]52 GBA 3/27 Scania P360/WISS
669[M]53 SLOp Nissan Primera
669[M]54 SD 30 Iveco 120-25/Magirus
669[M]55 SLRr Volkswagen Amarok

Opcje strony

do góry