Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

https://straz.lomianki.pl/osp/o-nas/czlonkowie/9377,dh-Rafal-Wlasinowicz.html
14.06.2024, 18:31

dh Rafał Własinowicz

Wiceprezes - Naczelnik

Członek OSP w Łomiankach od 2009 roku.

Inżynier pożarnictwa, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (2008 r.) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej.

Ratownik KPP;
Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z LPR;
Przeszkolenie z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym;
Przeszkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowym;
Przeszkolenie z ratownictwa chemiczno-ekologicznego w zakresie podstawowym;
Uprawnienia kierowcy pojazdów uprzywilejowanych;
Sternik motorowodny;
Uprawnienia do napełniania zbiorników ciśnieniowych;
Instruktor gaszenia pożarów wewnętrznych;

Uczestnik projektów rozwojowych w Afryce realizowanych przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, mających na celu rozwój lokalnej straży pożarnej.

Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony Krzyżem Świętego Floriana, brązową odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej", brązowym, srebrnym i złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" ,oraz dyplomem Komendanta Głównego PSP.

Opcje strony