Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

Zdarzenie 307/2021

14.12.2021 - Pożar sadzy w kominie. Dziekanów Leśny, ul. Lotników Alianckich

O godzinie 19:18 jeden z naszych druhów odebrał w remizie telefon od zaniepokojonego mieszkańca, który nie wiedział jakie kroki ma podjąć w związku z podejrzeniem pożaru sadzy w przewodzie kominowym. Po zebraniu podstawowych informacji i poinstruowaniu zgłaszającego o dalszym postępowaniu powiadomiliśmy telefonicznie SKKP o zgłoszeniu i uruchomiliśmy alarmowanie. Na miejsce zdarzenia udał się zastęp GBA Scania, a w koszarach pozostał kierowca na wypadek potrzeby zadysponowania drabiny mechanicznej. Równocześnie zadysponowano również OSP w Dziekanowie Polskim. Po dojeździe i wykonaniu rozpoznania nasz dowódca potwierdził zgłoszenie. Na całej długości komina widoczne były pęknięcia, a temperatura w najgorętszym miejscu sięgała 90 stopni. W momencie podejmowania działań palenisko było już wygaszone, a detektor wielogazowy nie wykazał obecności gazów toksycznych. W związku z brakiem miejsca na rozstawienie drabiny mechanicznej konieczne było zrobienie stanowiska alpinistycznego, do którego zabezpieczył się jeden ze strażaków i wyszedł na dach. Początkowe działania polegały na strąceniu wyciorem przyklejonych do ścianek przewodu kominowego części palącej się sadzy, które ratownicy na dole sukcesywnie wyciągali przez wyczystkę i wynosili z budynku celem dogaszenia. Podejmowane w ten sposób działania nie przyniosły rezultatu w postaci obniżenia się temperatury w najgorętszej części komina w związku z czym wprowadzono gaszenie przy pomocy lancy kominowej, zarówno od dołu, jak i z góry. Z powodu wydostającej się dużej ilości iskier i sadzy przez wylot komina, zadysponowano dodatkowy zastęp GCBA, aby zastosować sito kominowe. Pomimo osiągnięcia pełnej drożności przewodu co zostało dwukrotnie sprawdzone, temperatura nieznacznie podniosła się w części przewodu na 1 piętrze budynku. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w wyniku rozpoznania i kontrolowania kamerą termowizyjną, wykluczono możliwość wydostania się pożaru poza przewód kominowy na ocieplenie, bądź części konstrukcji dachu. Zastosowano również gaśnicę proszkową oraz próby manipulowania wentylacją, w celu zbicia temperatury, co nie przyniosło pożądanego rezultatu. W porozumieniu z właścicielem dokonano otworu rewizyjnego sprzętem burzącym na wysokości, w której odnotowano największy wzrost ciepła. W wyniku tych działań okazało się, że zalegały duże ilości sadzy w wewnętrznych rogach prostokątnego ceglanego komina, których wyciory o kształcie okręgu nie mogły strącić. Dodatkowo sadza dostała się pomiędzy wybrakowane łączenia cegieł i z tego powodu ten gorący punkt czas się nagrzewały. Zastosowaliśmy w tym miejscu punktowe działania lancą gaśniczą i podręcznym sprzętem burzącym strąciliśmy część, która odpowiadała za  rozgrzewanie komina. Podczas kontroli po kilkunastu minutach stwierdzono spadek temperatury na długości całego przewodu. Miejsce zdarzenia protokolarnie zostało przekazane właścicielowi z zakazem użytkowania instalacji.
Z tego miejsca dziękujemy właścicielom za ciepłą herbatę i czekoladę, którą zostaliśmy obdarowani w trakcie. W działaniach trwających do 23:30 brały udział dwa zastępy z OSP Łomianki i jeden z OSP Dziekanów Polski.

Opcje strony

do góry