Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/interwencje-biezace-2022-r/14082,Zdarzenie-2632022.html
2022-08-11, 00:27

Zdarzenie 263/2022

14.06.2022 - Pochylone drzewo. Łomianki, ul. 11-go Listopada

O godzinie 11:11 udaliśmy się do zgłoszenia mówiącego o drzewie pochylonym nad teren posesji. Po dojeździe zastępu GBA Scania i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono że suche, ponad 30-metrowe drzewo stanowi zagrożenie. Z uwagi na brak możliwości podjęcia działań z użyciem drabiny mechanicznej zdecydowaliśmy o powaleniu go w całości na opuszczony teren obok działki.

Zadanie zostało wykonane z wykorzystaniem przygotowanego odciągu i technik wycinania drzewa z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego do samochodów ciężarowych. Do koszar wróciliśmy o 14:32.

Opcje strony