Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

https://straz.lomianki.pl/osp/dla-mieszkancow/przekaz-darowizne/9373,Przekaz-15-podatku.html
14.07.2024, 01:14

Przekaż 1,5% podatku


Wystarczy w zeznaniu podatkowym wybrać jako OPP "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP" (KRS 0000 116 212)

W pozycji "cel szczegółowy" należy wpisać "Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach, ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki".


Opcje strony