Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

Aktualnie znajdujesz się na:

Ćwiczenia "Nietoperz 2023"

W dniu 18.09.2023 r. zorganizowaliśmy ćwiczenia na terenie d. Atomowej Kwatery Dowodzenia

Obiekt znajdujący się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) obejmuje obecnie podziemną halę-schron o powierzchni ok. 2700 m² i skomplikowanym układzie pomieszczeń. To powoduje, że doskonale nadaje się do ćwiczenia przeszukiwania dużych obiektów oraz nadzorowania pracy strażaków w strefie zadymienia. 

Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 17:15 od odprawy dla zastępów przybyłych do miejsca koncentracji. Wstępne założenia ćwiczeń i zasady bezpieczeństwa przedstawił organizator - naczelnik OSP w Łomiankach, a z charakterystyką obiektu i obszaru zapoznał ćwiczących st. specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej KPN Robert Przybysz. Następnie strażacy przystąpili do działań podczas symulowanej akcji ratowniczej. Celem ćwiczeń były:

  • właściwe przygotowanie strażaka do pracy w strefie zagrożenia,
  • zastosowanie technik przeszukania i poruszania się w obiektach o dużej kubaturze,
  • doskonalenie łączności,
  • zarządzenie pracą strażaków w aparatach powietrznych,
  • rozpoznanie możliwości i realizacja zaopatrzenia wodnego,
  • zastosowanie procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • podawanie prądów wody i poruszanie się z liniami wężowymi na znaczne odległości
  • doskonalenie umiejętności kierowania skomplikowanymi działaniami ratowniczymi,
  • współdziałanie pomiędzy jednostkami (w ćwiczeniach brał udział również zastęp OSP w Laskach).

By osiągnąć te cele, zrealizowano założenie pożaru wewnątrz obiektu, z prawdopodobną obecnością osób poszkodowanych (których, jak się ostatecznie okazało, było troje). Rozmiar obiektu jak i jego układ pomieszczeń powodowały, że niezbędna była jednoczesna praca kilku rot strażaków. Ponadto wydzielono gotową do wejścia rotę asekuracyjną oraz na bieżąco zarządzano pracą strażaków w aparatach powietrznych, monitorując ich położenie, stan powietrza i czas przebywania w strefie zadymienia. Wobec odnalezionych i ewakuowanych poszkodowanych wdrażano działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy adekwatnie do ich stanu zdrowia.  Główna część ćwiczen trwała około godziny.

Następnie w ramach współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym dokonano nawilżenia podłoża w obiekcie celem zwiększenia jego wilgotności. Obiekt kilka lat temu został przez KPN zaadaptowany na potrzeby hibernujących nietoperzy a te uwielbiają miejsca, gdzie jest wysoka wilgotność. Niestety ze względu na suszę konieczne były działania wspomagające. Ze szkoleniowego punktu widzenia była to także okazja do ćwiczenia poruszania się z liniami wężowymi mającymi długość nawet ponad 100 metrów. 

Na zakończenie ćwiczenia podsumowano i wymieniono się wnioskami.

Za możliwość ćwiczeń dziękujemy dyrektorowi KPN panu Mirosławowi Markowskiemu, Adamowi Olszewskiemu - gł. specjaliście ds. ochrony przyrody oraz przede wszystkim wymienionemu już Robertowi Przybyszowi, który wspierał nas przez cały czas organizacji i trwania ćwiczeń.

Opcje strony

do góry