Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

https://straz.lomianki.pl/osp/aktualnosci/14722,Zbiorka-szkoleniowa-Musztra-i-ceremonial-pozarniczy-24102022.html
14.07.2024, 00:10

Zbiórka szkoleniowa: Musztra i ceremoniał pożarniczy - 24.10.2022

Nasi członkowie odpowiedzialni za uczestnictwo w uroczystościach z pocztem sztandarowym wzięli udział w zajęciach mających na celu doskonalenie w tym zakresie.

O tym, że Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko wyjazdy do działań ratowniczo-gaśniczych, regularnie informujemy na naszej stronie. 

Jedną z takich poza operacyjnych aktywności jest reprezentowanie jednostki na uroczystościach gminnych i przy okazji obchodów o charakterze oficjalnym, na które jesteśmy zapraszani. Wtedy do akcji wkracza nasz poczet sztandarowy, który od pewnego czasu wyznacza u nas co raz wyższe standardy. Wszystko to za sprawą humorystycznie i roboczo określanej przez nas "Kompanii Sztandarowej", utworzonej nie tak dawno przez naszego zastępcę naczelnika ds. wyszkolenia. Jest to grupa wyselekcjonowanych druhen i druhów, którym tematyka musztry i znajomość ceremoniału pożarniczego jest bardzo dobrze znana. Posiadają oni dodatkowe elementy ubrania galowego, aby godnie reprezentować naszą straż i gminę Łomianki na uroczystościach. Dodatkowo spotykamy się zajęciach przypominających zasady musztry i utrwalających praktykę. Tak też było w ostatni poniedziałek.

W tym roku mieliśmy możliwość występować już na 15 uroczystościach, a przed nami ostatnia okazja w tym roku do zaprezentowania się przed publiką - 11 listopada na obchodach odzyskania niepodległości.

Opcje strony